CABL e.V.

Centrum Koordynacyjne i Program Leczenia w Lipsku organizuje bezpłatne i anonimowe leczenie medyczne dla wszystkich osób bez ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym celu wystawiamy podczas godzin konsultacji zaświadczenia o leczeniu, z którymi można udać się do lekarza na badanie i leczenie.

Centrum pokrywa wszystkie koszty związane z leczeniem, lekami lub usługami tłumacza, jeśli jest to konieczne.

Oferujemy również konsultacje społeczne, aby znaleźć sposoby na leczenie w ramach regularnego systemu opieki zdrowotnej.

Nie ma sprawdzania ani ustalania tożsamości. Kierujemy się zasadą, że każda osoba ma prawo do opieki medycznej. Wszyscy zaangażowani w organizację, realizację i finansowanie Twojej opieki medycznej będą używać tylko pseudonimu.

Godziny konsultacji:

Wtorek od 17:00 do 20:00

Piątek od 09:00 do 12:00