Przychodnia do reintegracji do regularnego opatrzenia medycznego

–          Zabespieczenie medyczne dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego
–          Anonimowe, poufne, bezpłatne
–          W razie potrzeby w towarzystwie tłumacza/ tłumaczki
–          Wydanie anonimowych świadczeń chorobowych i doradctwo socjalne w godzinach przyjęć