CABL e.V. (Clearingstelle und Anonymer Behandlungsschein Leipzig)

Trung tâm tư vấn xã hội và Giấy khám bệnh vô danh tại Leipzig tạo điều kiện khám và chữa trị bệnh cho tất cả những người không có bảo hiểm y tế một cách vô danh, với điều kiện bảo mật thông tin và miễn phí. Anh/Chị chỉ cần đến giờ tư vấn của chúng tôi để nhận giấy khám bệnh vô danh (‘Anonyme Behandlungsscheine’, ABS) rồi có thể đến bác sĩ bằng tờ giấy đó để khám & chữa trị bệnh. Mọi chi phí Trung tâm CABL sẽ chi trả cho anh/chị (kể cả tiền mua thuốc và chi phí người phiên dịch đi cùng).

Hơn nữa, chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn xã hội về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế (giúp anh/chị có được bảo hiểm y tế của nhà nước Đức) & sự hợp pháp hóa tình trạng cư trú.
Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc là không tra hỏi danh tính thật và tất cả mọi người đều có quyền được khám & chữa trị bệnh. Tất cả sự môi giới, sự khám & chữa bệnh cũng như sự chi trả chi phí đều được mật mã hóa (dùng một biệt danh cho anh/chị) nên sẽ không thể truy nã lại danh tính thật của anh/chị.